Якою є мета приватного дитячого садка? Коли про людину кажуть «Вона розумна!» то це, здається, чи не найголовніша властивість успішної особистості. Як навчити дитину мислити? Розвинути увагу? Уяву? Сприйняття? Удосконалити пам’ять? Як не пропустити обдарованість? На наш погляд, перш за все, потрібно створити для дошкільнят певне комфортне середовище, у якому дитина не має стресових факторів навчально-виховного процесу та достатню наочну базу. Дуже важливим є не подавати дитині знання у готовому вигляді, а допомогти малюку через самостійне «відкриття» дійти істини. Знайомлячи дошкільнят з новим поняттям, слід розкривати їх взаємозв’язок із предметами та явищами навколишньої дійсності. Формувати у дітей вміння робити вибір на основі певного критерію.
Дитячий заклад домашнього типу «АБРИКОСКА» використовує сучасні ефективні методики, що ідеально підходять для дошкільнят (методика Глена Домана, Миколи Зайцева), формуючи у процесі гри навички та вміння, що дають можливість дитині пізнати світ зі всіма його особливостями. Ми використовуємо дуже багато авторських дидактичних ігор, що допомагають дитині навчитися аналізувати, узагальнювати, порівнювати, класифікувати та ін.. і, загалом, розвивати свій пізнавальний інтерес настільки, щоб навчання здалося дитині найцікавішою справою у дослідженні життя.

Дошкільнята, які випускаються з нашого дитячого садочка вже багато чого вміють, знають, розрізняють, а саме:

 • Мають уявлення про утворення чисел у межах (10-20);
 • Розрізняють графічне зображення чисел (цифри від 0 до 20), способи запису двозначних чисел. Визначають місце числа за його відношенням до попереднього та наступного;
 • Розв’язують приклади на додавання та віднімання. Знають прийоми поділу предметів на рівні часини;
 • Розрізняють геометричні фігури: коло, овал, трикутник (гострокутний, тупокутний, прямокутний), квадрат, прямокутник, трапеція, ромб, точка, промінь, кут, лінія, (пряма, крива, замкнута), відрізок; куля, куб, циліндр, конус, призма;
 • Називають структурні елементи: сторона, кут, грань, ребро, вершина;
 • Вміють обстежувати і порівнювати геометричні фігури;
 • Аргументують вибір арифметичної дії у процесі аналізу арифметичної задачі;
 • Вимірюють умовними мірками;
 • Доводять та аргументують результати порівняння, вимірів, зіставлень, «читають схеми»;
 • Самостійно вирішують задачі на побудову і перебудову геометричних фігур;
 • Вільно класифікують, упорядковують та узагальнюють предмети за 2-3 властивостями, користуючись логічними характеристиками;
 • Міркують та робить умовиводи згідно з правилами логіки;
 • Діють самостійно згідно із заданим наочним алгоритмом.
FB_IMG_1515349940134
FB_IMG_1515350102095
FB_IMG_1515350222946
FB_IMG_1515351461781
FB_IMG_1515351515493
P71108-094956